Privacy Statement

Puresta als eenmanszaak is kantoorhoudende te (6286 NA) te Wittem aan Cartils 6. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14129879.
Puresta is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke. Hoe gebruikt Puresta jouw gegevens?
Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Puresta persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens wij voor dat specifieke doel gebruiken, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Puresta worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres,

Dossiergegevens,
Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden. Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaande saldo Grondslag: Wettelijke verplichting Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde.

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website Doeleinde:
Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?
Puresta heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Wat zijn jouw rechten? Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:
Inzage Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Puresta over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Puresta.
Je kunt verzoeken dat Puresta je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Puresta te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het 'gerechtvaardigd belang' van Puresta of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens te verkrijgen. Puresta zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. Toestemming intrekken In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan
niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Puresta je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Puresta
Een verzoek kan verstuurd worden naar .
Puresta zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Puresta een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Puresta je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. Ontvangers van de persoonsgegevens
Het kan zijn dat Puresta verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. Waar kun je terecht met klachten en vragen? Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Puresta je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar . Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Puresta jouw gegevens verwerkt, kun je een email sturen naar .
Daarnaast mag je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming: in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.