Holistische Natuurgeneeskunde

Natuurgeneeskunde is de oudste vorm van geneeskunde, die van een heel ander mensbeeld, dus ook ziektebeeld uitgaat dan de 'reguliere, officiele' geneeskunde. De therapeut voor integrale geneeskunde benadert ziekte en gezondheid vanuit een holistische visie. Hierbij wordt gezocht naar de oorza(a)k(en) van uw klachten, waarbij geestelijke als ook emotionele factoren betrokken worden.
Gezondheid is meer dan de afwezigheid van klachten, maar een lichamelijk, geestelijk en emotioneel welzijn.
Welzijn is een vaardigheid die in onze cultuur weinig aandacht krijgt. Welzijn is een vaardigheid een hoge kwaliteit te leven op het gebied van voeding, beweging, rust en regelmaat, leefmilieu en sociale interacties.
Klachten zijn niet het gevolg van een gebrek aan medicatie, maar een gebrek aan deze vaardigheid.

De behandeling is er met name op gericht de gezondheid te herstellen en niet alleen de symptomen te bestrijden: ziekte is een tekort aan gezondheid en niet aan farmaceutische middelen. 95% van alle klachten/ziektes wordt veroorzaakt door een falend zelfgenezend vermogen, de overige 5% zijn het gevolg van erfelijke factoren of een ongeval. Blokkades in dit zelfgenezend vermogen kunnen opgespoord en behandeld worden, waardoor het lichaam kan herstellen.
Voeding, beweging, ontspanning, gezond leefmilieu, ophoping van afvalstoffen in darm, lever, lymfe, tekorten aan vitamines, mineralen en hormonen, tandheelkundige stoorvelden komen hierbij allemaal aan de orde. Meestal is onze weerstand en ons ontgiftend vermogen chronisch overbelast door (meerdere) "stille" ontstekingen, onjuiste voeding en een druk leven. 

We krijgen zeer veel schadelijke onnatuurlijke prikkels te verwerken en veel te weinig versterkende natuurlijke prikkels. Tekorten aan vitamines (vooral B12, C, D en K), mineralen (vooral jodium, zink, selenium, magnesium) en omega3 vetten komen zeer veel voor. De voedingswaarde van de moderne voeding is niet optimaal: te veel koolhydraten en te weinig fytonutriënten, te veel omega6 en te weinig omega3.

Puresta maakt gebruik van integrale natuurgeneeskunde, via de testmethode van Sensi Therapie & heeft zowel van Sensi als van de Spagyriek apotheek ondersteunende kruiden en mineralen die opnieuw balans kunnen maken in het holistische systeem van de mens.